Tuesday, December 09, 2014

อุปสรรคของงานวิจัย ?


วันนี้โดนรุมสัมภาษณ์ครับ
เขาถามว่า ที่ผ่านมา การทำงาน การทำวิจัย การลงพื้นที่ มี "อุปสรรค" อะไรไหม 
การสื่อสารเป็นปัญหาไหม การถ่ายทอดเทคโนโลยียากไหม การต้องบูรณาการความรู้ต่างๆ ใช่ไหมที่ยาก
ผมตอบว่า ไม่มี "อุปสรรค" ครับ 
สิ่งต่างๆ เหล่านั้นเป็น "โจทย์" วิจัย ที่เราต้องคิดแก้ไขจัดการ
แต่ถ้าจะให้ผมตอบจริงๆ ว่าอุปสรรคในการทำงานวิจัยผมคืออะไร 
คงต้อง ตอบว่า ภรรยาผมครับ
เมียผมเป็นห่วงที่ผมต้องเดินทางลงพื้นที่ ไม่อยากให้ไปบ่อย
^___^

มุกนี้ เรียกเสียงฮาตรึม บรรยากาศในการพูดคุยเปลี่ยนไปเลย ทุกคนยอมรับ ว่ามีอุปสรรคเหมือนกัน สัมภาษณ์เสร็จต้องรีบกลับ 'อุปสรรค' รออยู่ ^_^

พลิกนิดเดียวนะครับ
ระหว่าง 'อุปสรรค' ในการทำวิจัย กับ 'โจทย์' ในการทำวิจัย มุมมองการทำงานจะเปลี่ยนไปมาก

ปล เขามาสัมภาษณ์เรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับเซนเซอร์
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ https://www.facebook.com/OASYSReseach ครับ

No comments:

Post a Comment