Tuesday, November 24, 2015

เตรียมพร้อม สถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือ

มาเป็นที่ปรึกษาให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-4 ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือครับ

Monday, November 16, 2015

โครงการ "พี่ลอง ประดิษฐ์ของ ให้ น้อง ป.3 เล่น"

ส่วนหนึ่งของการนำเสนอโครงการ ดิจิตอลลอจิกโปรเจคปี 2015

ธีมงาน "พี่ลอง ประดิษฐ์ของ ให้น้อง ป. 3 เล่น"

มาดูกันว่า ระยะเวลาหนึ่งเดือนพร้อมกับการสอบปลายภาคไปด้วย
พวกเขาและเธอ #CPE23 จะทำได้ขนาดไหน!
แล้ว น้องๆ ป.3 จะชอบผลงานของพี่ๆ วิศวะคอมพ์ปี 2 ไหม?

งานนี้ไม่ดังก็ดับ ไม่ศูนย์ก็หนึ่ง ชัวร์!

นำเสนอ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เรื่องระบบสารสนเทศกับปัญหาฝุ่นควัน

อ แม่แจ่ม จ เชียงใหม่
13 พย 2558

Tuesday, November 03, 2015

ประชุม จ เชียงใหม่ จัดตั้ง War room ต่อสู้ฝุ่นควัน

ประชุม ระดมสมอง จัดตั้ง War room ต่อสู้ฝุ่นควัน

อ. ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ และถอดบทเรียนฝุ่นควัน 2558

โดยประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนงานราชการ
ทีมงาน WAR room ต่อสู้ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

#DustView
3 พย 2558

Sunday, November 01, 2015

ติดตั้งเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร

OASYS Research Group
ติดตั้งสถานีเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน

พร้อมกับนำ นศ ปโท ภาคพิเศษ วิชา 261722 Advanced Embedded Systems ทัศนศึกษาร่วมเรียนรู้สังเกตการณ์ การติดตั้งเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายในสถานที่จริง

โดยการสนับสนุนของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ สวทช. ภาคเหนือ

บูรณาการ การสอน วิจัย และ บริการวิชาการ
1 พย 2558

Saturday, October 31, 2015

เทคโนโลยีสารสนเทศบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน

เตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ
ต ท่าผา อ แม่แจ่ม จ เชียงใหม่
30 ตค 58

Wednesday, September 09, 2015

พา นศ ดูงานหลังเลิกเรียน

วิชา 261722 Advanced Embeded Systems

หลังจากสอนในห้องเรียนแล้ว
ก็พานักศึกษา (โท เอก) ดูงานของจริง
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ


Monday, August 24, 2015

[22-23 สค 58] จัดการประชุม การบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

การบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
รับทราบความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเหมืองฝาย ลำน้ำแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

สำรวจ 7 ฝาย และ สำรวจจุดติดตั้งสถานีโทรมาตรวัดน้ำและอากาศWednesday, August 05, 2015

[05 สค 58] เป็นวิทยากรโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังฯ ระยะที่ 2 รุ่น 2

เป็นวิทยากร และสาธิตระบบการทำงานระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงราย
ให้กับผู้นำชุมชน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าอบรม 80 คน

การประชุมโครงการระบบสารสนเ
ทศเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 

รุ่นที่ 1 9:00-16:00
วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ[04 สค 58] วิทยากร โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังฯ ระยะที่ 2 รุ่นที 1เป็นวิทยากร และสาธิตระบบการทำงานระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงราย
ให้กับผู้นำชุมชน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าอบรม 80 คน

การประชุมโครงการระบบสารสนเ
ทศเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 

รุ่นที่ 1 9:00-16:00
วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของWednesday, July 29, 2015

ที่ทำงานวันนี้

ประสานงานผู้บริหาร

"คลองแม่ข่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ..."

Tuesday, July 21, 2015

จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ

การประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ลุ่มน้ำปิงตอนบน
22 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่Friday, July 17, 2015

MixKey มิกกี้ สถานีวัดระดับน้ำเฝ้าระวังน้ำป่า


เครื่องโทรมาตรวัดน้ำขนาดเล็กเพื่อชุมชน (มิกกี้)
ติดตั้งทำงานจริงในพื้นที่กว่าสองปี วันนี้ถึงเวลาส่งมอบเป็นของชุมชนแม่จันโดยสมบูรณ์
ขอบคุณ สวทช ภาคเหนือ ที่สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย
และที่สำคัญที่สุดคือ ชุมชนแม่จัน ที่เป็นครูให้เรียนรู้การทำงานในครั้งนี้

แม่จันสมาร์ทซิตี้

งานประจำปี สวทช ภาคเหนือ 2558
17 กค 2558
ส่งมอบ MixKey ให้ชุมชนแม่จัน
"งานวิจัย จากชุมชน เพื่อชุมชน และถ่ายโอนสู่ชุมชน"
เตรียพร้อมมุ่งสู่ แม่จัน Open Data City เมืองต้นแบบของประเทศ
@ ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่


Friday, July 10, 2015

ห้องน้ำใน มช. ที่นี่ไม่มีภาษาไทย

ห้องน้ำ ที่ ร้านกาแฟ อ่างแก้ว
ภาษาจีนเป็นหลัก สำหรับนักทีองเที่ยวชาวจีน
#พลิกวิกฤติเป็นโอกาส

Wednesday, July 08, 2015

ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการน้ำ กรณีน้ำแล้ง


ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ "เกษตร มช เพื่อหมู่เฮา"
ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการน้ำ กรณีน้ำแล้ง
10:00 - 11:00 7 กค 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Tuesday, April 21, 2015

โปรเจคจบ#CPESeniorProject
"ไม่สำคัญหรอก ว่าผมอยากทำอะไร

ที่สำคัญคือคุณอยากทำอะไร
หลังจากที่ได้เรียนไปสามปี

นี่อาจจะเป็นโปรเจคเดียวในชีวิต
ที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบก็ได้... "

#อจภ