Tuesday, November 24, 2015

เตรียมพร้อม สถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือ

มาเป็นที่ปรึกษาให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-4 ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือครับ

No comments:

Post a Comment