Tuesday, November 24, 2015

เตรียมพร้อม สถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือ

มาเป็นที่ปรึกษาให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-4 ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือครับ

Monday, November 16, 2015

โครงการ "พี่ลอง ประดิษฐ์ของ ให้ น้อง ป.3 เล่น"

ส่วนหนึ่งของการนำเสนอโครงการ ดิจิตอลลอจิกโปรเจคปี 2015

ธีมงาน "พี่ลอง ประดิษฐ์ของ ให้น้อง ป. 3 เล่น"

มาดูกันว่า ระยะเวลาหนึ่งเดือนพร้อมกับการสอบปลายภาคไปด้วย
พวกเขาและเธอ #CPE23 จะทำได้ขนาดไหน!
แล้ว น้องๆ ป.3 จะชอบผลงานของพี่ๆ วิศวะคอมพ์ปี 2 ไหม?

งานนี้ไม่ดังก็ดับ ไม่ศูนย์ก็หนึ่ง ชัวร์!

นำเสนอ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เรื่องระบบสารสนเทศกับปัญหาฝุ่นควัน

อ แม่แจ่ม จ เชียงใหม่
13 พย 2558

Tuesday, November 03, 2015

ประชุม จ เชียงใหม่ จัดตั้ง War room ต่อสู้ฝุ่นควัน

ประชุม ระดมสมอง จัดตั้ง War room ต่อสู้ฝุ่นควัน

อ. ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ และถอดบทเรียนฝุ่นควัน 2558

โดยประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนงานราชการ
ทีมงาน WAR room ต่อสู้ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

#DustView
3 พย 2558

Sunday, November 01, 2015

ติดตั้งเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร

OASYS Research Group
ติดตั้งสถานีเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน

พร้อมกับนำ นศ ปโท ภาคพิเศษ วิชา 261722 Advanced Embedded Systems ทัศนศึกษาร่วมเรียนรู้สังเกตการณ์ การติดตั้งเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายในสถานที่จริง

โดยการสนับสนุนของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ สวทช. ภาคเหนือ

บูรณาการ การสอน วิจัย และ บริการวิชาการ
1 พย 2558