Monday, November 16, 2015

โครงการ "พี่ลอง ประดิษฐ์ของ ให้ น้อง ป.3 เล่น"

ส่วนหนึ่งของการนำเสนอโครงการ ดิจิตอลลอจิกโปรเจคปี 2015

ธีมงาน "พี่ลอง ประดิษฐ์ของ ให้น้อง ป. 3 เล่น"

มาดูกันว่า ระยะเวลาหนึ่งเดือนพร้อมกับการสอบปลายภาคไปด้วย
พวกเขาและเธอ #CPE23 จะทำได้ขนาดไหน!
แล้ว น้องๆ ป.3 จะชอบผลงานของพี่ๆ วิศวะคอมพ์ปี 2 ไหม?

งานนี้ไม่ดังก็ดับ ไม่ศูนย์ก็หนึ่ง ชัวร์!

No comments:

Post a Comment