Friday, July 10, 2015

ห้องน้ำใน มช. ที่นี่ไม่มีภาษาไทย

ห้องน้ำ ที่ ร้านกาแฟ อ่างแก้ว
ภาษาจีนเป็นหลัก สำหรับนักทีองเที่ยวชาวจีน
#พลิกวิกฤติเป็นโอกาส

No comments:

Post a Comment