Friday, July 17, 2015

แม่จันสมาร์ทซิตี้

งานประจำปี สวทช ภาคเหนือ 2558
17 กค 2558
ส่งมอบ MixKey ให้ชุมชนแม่จัน
"งานวิจัย จากชุมชน เพื่อชุมชน และถ่ายโอนสู่ชุมชน"
เตรียพร้อมมุ่งสู่ แม่จัน Open Data City เมืองต้นแบบของประเทศ
@ ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่


No comments:

Post a Comment