Tuesday, April 21, 2015

โปรเจคจบ#CPESeniorProject
"ไม่สำคัญหรอก ว่าผมอยากทำอะไร

ที่สำคัญคือคุณอยากทำอะไร
หลังจากที่ได้เรียนไปสามปี

นี่อาจจะเป็นโปรเจคเดียวในชีวิต
ที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบก็ได้... "

#อจภNo comments:

Post a Comment